ВИДЕО: “Шонхор клуб” гэрийн тэжээвэр нохойгоо шүхрээр нисгэх үйлчилгээг Монголд нэвтрүүлжээ

ВИДЕО: “Шонхор клуб” гэрийн тэжээвэр нохойгоо шүхрээр нисгэх үйлчилгээг Монголд нэвтрүүлжээ

Агаарын спортын “Шонхор клуб” гэрийн тэжээвэр амьтан буюу нохойтой шүхрээр нисэх үйлчилгээг Монголд нэвтрүүлжээ.

Мөн тус клуб "Нарийны ам нислэг буултын талбай"-д нислэгийн аюулгүй байдал, байгаль орчинд хор хөнөөл учруулахгүй байх, хамгаалах, зорилгоор нислэг буултын талбайд нислэг үйлдэх, ашиглах журмыг баталуулсан. Уг журам 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 5-ы өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхэлсэн юм.

ВИДЕО: