Халх гол, Нөмрөгийн сав газар зээр олноороо үхсэн тохиолдол гарчээ

Халх гол, Нөмрөгийн сав газар зээр олноороо үхсэн тохиолдол гарчээ

Монгол Улсын зүүн хязгаар, Хянганы нурууны салбар уулсын баруун зах, зэрлэг амьтдын жаргалын орон гэгддэг Халх, Нөмрөгийн сав газар зээр олноороо үхсэн тохиолдол гарчээ. Энэ жил өвөлжилт хүндэрч, өвс тэжээл муу байсантай холбоотой амьтад үхсэн байж болзошгүй гэх мэдээлэл байгаа юм.