Завхан аймагт тарваган тахлын сэжигтэй тохиолдол илэрчээ

Завхан аймагт тарваган тахлын сэжигтэй тохиолдол илэрчээ

Завхан аймагт тарваган тахлын сэжигтэй тохиолдол илэрчээ. Уг сэжигтэй тохиолдол түргэвчилсэн шинжилгээгээр батлагдсан тул Улиастай сумаас гарах хөдөлгөөнийг, Яруу сумаас орох, гарах хөдөлгөөнийг зургаан хоногийн хугацаатай хязгаарлах шийдвэрийг Завхан аймгийн Онцгой комиссоос гаргажээ.