Бидний тухай

Өшиг ХХК нь мэдээлэл, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Та бүхэнд iSee.mn вэб сайтаар дамжуулж сүүлийн үед нийгэмд өрнөж буй үйл явдлын мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх эрхэм зорилгоор бид ажиллаж байна.

Мөн нийгэм, улс төр, эдийн засгийн асуудлаар социологи болоод маркетингийн судалгааг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэн, хамтран ажиллаж байна.