LIVE: Зургаан тусгай сан болон дүүргүүдийн газар олголтын мэдээллийг ил болгож shilen.gov.mn сайтад байршуулж байна

LIVE: Зургаан тусгай сан болон дүүргүүдийн газар олголтын мэдээллийг ил болгож shilen.gov.mn сайтад байршуулж байна

Засгийн газрын авлигатай тэмцэх “Шил” ажиллагааны хүрээнд ЦХХХ-ны сайд Н.Учрал өнөөдөр /2023.05.29/ мэдээлэл хийж, зургаан тусгай сангийн мэдээллийг ил болгож буй талаар мэдээллээ. 

Үүнд:

1. Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан
2. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сан
3. Төсвийн тогтворжуулалтын сан
4. Эрүүл мэндийг дэмжих сан
5. Эрүүл мэндийн даатгалын сан
6.Ирээдүйн өв сангууд багтаж байна. Мөн дүүргүүдээс ирүүлсэн газар олголтын мэдээллийг зарлаж байна. 

ҮЗЭХ