"Монголын либерал" нам "Ардчилсан монгол ялна" нам болгон нэрээ өөрчилж, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр Дээд шүүхэд ханджээ

"Монголын либерал" нам "Ардчилсан монгол ялна" нам болгон нэрээ өөрчилж, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр Дээд шүүхэд ханджээ

Монголын либерал намын дарга Э.Оргилоос Улсын дээд шүүхэд 2023 оны тавдугаар сарын 31-ний өдөр өргөдөл ирүүлсэн байна.

Уг өргөдөл нь “... дутуу орхигдсон нотлох баримтуудыг хавсарган “Монголын либерал намын ээлжит 8 дугаар Их Хурлаар намын оноосон нэрээ Ардчилсан монгол ялна нам болгон өөрчилснийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх”-ээр хүргүүлсэн” гэх агуулгатай байгаа талаар УДШ-ээс мэдээллээ.