“Таван Толгой” ХК ногдол ашиг тараана

“Таван Толгой” ХК ногдол ашиг тараана

"Таван толгой” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн № 21/03 тоот тогтоолоор 2020 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 357 /Гурван зуун тавин долоо/ төгрөгний ногдол ашиг тараахаар байсныг өөрчилж, нэгж хувьцаанд 535 /Таван зуун гучин тав/ төгрөг буюу нийт 28,1 тэрбум төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг болгон тараахаар боллоо.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдэд "ҮЦТХТ" ТӨХХК-иар дамжуулан тараахаар болсон байна.