Үерийн эрсдэлтэй бүсэд зөвшөөрөлгүй буусан айл өрхүүдэд мэдэгдэл хүргүүлсэн ч 346 нь нүүгээгүй байна гэж мэдээллээ

Үерийн эрсдэлтэй бүсэд зөвшөөрөлгүй буусан айл өрхүүдэд мэдэгдэл хүргүүлсэн ч 346 нь нүүгээгүй байна гэж мэдээллээ

Нийслэлийн хэмжээнд долоон дүүргийн нутаг дэвсгэрт үерийн эрсдэлтэй бүсэд 407 айл өрх зөвшөөрөлгүй оршин сууж байна.

Эдгээр айл өрхөд нүүн шилжих мэдэгдлийг давхардсан тоогоор 3,052 удаа хүргүүлж, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, мэдээллийг тухай бүрд хүргэсэн ч 61 айл өрх нүүн шилжжээ. Харин мэдэгдэл хүргүүлсэн ч 346 айл өрх нүүгээгүй байгааг мэдээллээ. 

Үерийн эрсдэл өндөр

  • Баянзүрх дүүргийн 10, 11, 23, 27, 29 дүгээр хороонд зөвшөөрөлгүй 212
  • Сүхбаатар дүүргийн 15,16,18, 20 дугаар хороонд 70
  • Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр хороонд 24
  • Налайх дүүргийн 1, 6, 8 дүгээр хороонд 68
  • Баянгол дүүргийн 10,23 дугаар хороонд гурван айл өрх байгааг мэдээллээ.