“5Ш”  ажиллагааг нэгтгэж ХЗДХ-ийн сайд Б.Энхбаярт хариуцуулна

“5Ш” ажиллагааг нэгтгэж ХЗДХ-ийн сайд Б.Энхбаярт хариуцуулна

“5Ш” ажиллагаа өнгөрсөн нэг жил гаруйн хугацаанд хэрэгжиж, тайлангаа холбогдох газруудад танилцуулжээ.  Цаашид “5Ш” ажиллагааг нэгтгэж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар ахлуулж ажиллахаар бэлтгэл хангажээ. Өнгөрсөн хугацаанд “Шүгэл” ажиллагаанд гэхэд 1000 гаруй санал, гомдол ирсэн бөгөөд 65 хувийг шийдвэрлэжээ. Үлдсэн 35 хувь нь холбогдох байгууллагууд дээр судлагдаж байна.  Иргэдээс ирсэн гомдлуудыг эрэмбэвэл, нэгдүгээрт,  газрын эрхтэй холбоотой маргаан, гомдол нэлээд чирэгдэл үүсгэж байна. Дараагийн дугаарт, хуулийн хэрэглээний тэгш бус байдалтай холбоотой гомдол их ирсэн.  Иргэд эрхээ хамгаалуулах зорилгоор холбогдох төрийн захиргааны болон шүүхийн байгууллагуудад ханддаг.  Гэвч асуудал нь шийдвэрлэгдэхгүй уддаг, ойлгомжгүй байдал үүсдэг тухай асуудал нэлээд хувийг эзэлж байна.  Дараагийн дугаарт, иргэд амьдрах орчноо сайжруулах,  Үндсэн хуульд заасан үндсэн эрхээ эдлэхтэй холбоотой гомдлуудыг ирүүлжээ.