ВИДЕО: Шарга сумын сургууль дөрвөн жилд нэг удаа төрсөн өдөр нь тохиодог сурагчийнхаа баярыг тэмдэглэжээ

ВИДЕО: Шарга сумын сургууль дөрвөн жилд нэг удаа төрсөн өдөр нь тохиодог сурагчийнхаа баярыг тэмдэглэжээ

Дөрвөн жилд нэг удаа тохиодог өндөр жил буюу хоёрдугаар сарын 29-н өнөөдөр тохиож байгаа. Манай улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар хоёрдугаар сарын 29-нд төрсөн 2,302 иргэн байдаг гэдгийг Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газраас мэдээлсэн.

Тэгвэл Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн хамт олон хоёрдугаар сарын 29-нд буюу дөрвөн жилд нэг удаа төрсөн өдөр нь тохиодог сурагчынхаа баярыг тэмдэглэж өгчээ. Тодруулбал, Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын ерөнхий боловсролын сургуульд хоёрдугаар сарын 29-нд төрсөн нэг сурагч байдаг бөгөөд түүнийг Б.Жадамба гэдэг аж. Тус өдөр мэндэлсэн иргэдийн 1,143 нь Улаанбаатар хотод байгаа бол орон нутгаас Хөвсгөл аймагт хамгийн олон буюу 93 хүн амьдарч байна.