Хууль бусаар хайгуул хийж, “Хүннүгийн үед хамаарах шавар ваар”-ыг олж, бусдад худалдахыг завджээ

Хууль бусаар хайгуул хийж, “Хүннүгийн үед хамаарах шавар ваар”-ыг олж, бусдад худалдахыг завджээ

Цагдаагийн байгууллагаас өнгөрөгч 7 хоногт эрэн сурвалжлалтын чиглэлээр оргодол 13, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 78, сураггүй алга болсон хүн 15, шүүхээс даалгасан хүн 11, зөрчил үйлдсэн 1 хүнийг дэвшилтэт технологи ашиглан олж тогтоосон байна.

Шийдвэрлэсэн хэргээс дурьдвал:

  • Эрүүгийн цагдаагийн албанаас Н нар нь 2023 оны 09 дүгээр сард Архангай аймгийн Хайрхан сумын нутаг дэвсгэрээс хууль бусаар археологи, палентлоги хийж “Хүннүгийн үед хамаарах шавар ваар”-ыг олж аван, бусдад худалдахыг завдсан гэх хэрэгт нэр бүхий иргэдэд холбогдуулан мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж хууль бусаар археологи, палентлоги хийсэн, соёлын биет өвийн худалдааг хууль бусаар явуулсан үйлдэлд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 25.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 25.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт тус тус зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татан хэргийг 2024 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын байгууллагад шилжүүлсэн.
  • Экологийн цагдаагийн албанаас иргэн О нь Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутаг дэвсгэрт 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр 47.8 метр квадрат хэмжээтэй голын мөсийг цөмлөн гитаран буу зэрэг тусгай техник хэрэгсэл ашиглан тусгай зөвшөөрөлгүйгээр ашигт малтмалын эрэл хайгуул явуулж газрын хэвлийд халдсан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хэрэгт эрүүгийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, шүүхэд шилжүүлсэн.
  • Иргэн С нь Булган аймаг Булган сумын сумын нутаг дэвсгэрээс Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар сарын тогтоолын 1-р хавсралтын “Ховор амьтны жагсаалт”-д орсон 2 ширхэг “Тул загас”-ыг хууль бусаар агнаж, 1.632.000 төгрөгийн экологи-эдийн засгийн хохирол учруулсан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, хохирлыг нөхөн төлүүлж, шүүхэд шилжүүлсэн.
  • Иргэн О нь бусадтай бүлэглэн Дорноговь аймгийн Өргөн сумын нутаг дэвсгэрээс 2023 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр зэвсгийн чанартай зүйл ашиглан Нэн ховор амьтны жагсаалтад орсон 6 тооны Хар сүүлтийг хууль бусаар агнаж, 39.960.000 төгрөгийн экологийн эдийн засгийн хохирол учруулсан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, шүүхэд шилжүүлсэн.
  • Иргэн С нь Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын сумын нутаг дэвсгэрээс 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр хууль бусаар мод бэлтгэж 1.313.804 төгрөгийн экологи-эдийн засгийн хохирол учруулсан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, хохирлыг нөхөн төлүүлж, шүүхэд шилжүүлсэн.
  • Иргэн И нь Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын нутаг дэвсгэрээс энэ оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр хууль бусаар “Шинэс” мод бэлтгэж, 1.433.567 төгрөгийн экологи-эдийн засгийн хохирол учруулсан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, хохирлыг нөхөн төлүүлж, шүүхэд шилжүүлсэн.