Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Намын дарга Ц.Оюунгэрэл Улсын дээд шүүхэд ханджээ

Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Намын дарга Ц.Оюунгэрэл Улсын дээд шүүхэд ханджээ

Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Намын (ИОНН)-ын дарга Ц.Оюунгэрэлээс Улсын дээд шүүхэд 2023 оны есдүгээр сарын 18-ны өдөр өргөдөл ирүүжлээ.

Уг өргөдөл нь Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Намын Төлөөлөгчдийн Танхимын VI хурал 2023 оны есдүгээр сарын 9-ний өдөр хуралдаж, намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсныг бүртгүүлэх агуулгатай байна.