АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ: Д.Ганхуяг нар ЭТТ ХК-д зөвлөх үйлчилгээ авахаар “Экологийн бүтээмж” ХХК-д хоёр тэрбумыг өгсөн ч чанаргүй, үр дүнгүй болсон байжээ

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ: Д.Ганхуяг нар ЭТТ ХК-д зөвлөх үйлчилгээ авахаар “Экологийн бүтээмж” ХХК-д хоёр тэрбумыг өгсөн ч чанаргүй, үр дүнгүй болсон байжээ

Үндэсний аудитын газраас “Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн 2018-2022 он буюу өмнөх удирдлагуудын үеийн үйл ажиллагаанд аудит хийж, дүгнэлт гаргасан талаар бид өмнө нь мэдээлж байсан. Тус мэдээллийг ЭНД дарж уншина уу. Тэгвэл аудитаар илэрсэн бусад зөрчлийн мэдээллийг бид дахин хүргэж байна. Эрдэнэс Тавантолгой ХК нь улсын төсвийг бүрдүүлдэг гол компаниудын нэг. Харин аудитын дүгнэлтээс харахад үр ашиггүй маш их зардлыг гаргаж, гүйцэтгэлд огт хяналт тавилгүй ажилласан байгаа юм. 

-УУРХАЙГ ГАДАРГЫН ҮЕРИЙН УСНААС ХАМГААЛАХ ЗОРИЛГООР ХӨВ, ЦӨӨРӨМ БАЙГУУЛАХААР 4 ТЭРБУМЫГ ЗАРСАН Ч СУДАЛГАА, ТООЦООЛОЛ МУУ ХИЙСЭН, ТӨЛӨВЛӨЛТ ОНОВЧГҮЙ ГЭСЭН ШАЛТГААНААР ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ШАЛГАГДАЖ БАЙНА -

Үүний нэг жишээ нь, 2019 онд IPO гаргахтай холбоотой “Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн үнэлгээний тайлан” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээг Экологийн бүтээмж ХХК-тай 2,394.0 сая төгрөгийн дүнтэй байгуулж, 2,175.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлсэн боловч гэрээ болон ажлын даалгаварт заасны дагуу гүйцэтгээгүй, чанар, стандартын шаардлагыг бүрэн хангаагүй, үргүй зардал болсон байна.

Компани 2022 оны 8 дугаар сарын 02-ны өдөр дугаартай Тавантолгой ордын нүүрсний уурхайг гадаргын үерийн уснаас хамгаалах, түүнийг хуримтлуулах, усан сан, хөв, цөөрөм байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээг 4,220.2 сая төгрөгийн дүнтэйгээр хоёр жилийн хугацаатай Бодь плантиниум ХХК-тай байгуулсан байна. Тус байгууламжийн ажлын төсөвт өртөг 2020 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр 5,091.2 сая төгрөгөөр баталгаажсан байна.

Гэтэл барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээний хавсралт, ажлын даалгаварт 1 үерийн хамгаалалтын далан суваг, 8 ширхэг сайруудын усыг хуримтлуулах боомт нийтдээ 9 байгууламж барихаар төлөвлөснөөс 2022 онд Улаан нуурын сангийн боомт болон Жирмийн булгийн усан сангийн боомтын барилга бүтээцийн ажлуудыг гүйцэтгэж, нэмэлт нэг байршил буюу нийт 10 байршилд болгон өөрчилж, Грийн центрийн урд талбайд хиймэл нуур хөв цөөрөм байгуулах ажлыг батлагдсан зураг төсөвгүйгээр, нэмэлт ажлын гэрээ байгуулалгүй хийж гүйцэтгэсэн, төлөвлөлт оновчгүй, судалгаа тооцоолол муу хийсэн зэргээс шалтгаалан хууль хяналтын байгууллагад шалгагдаж байна.

Улаан нуурын болон Жирмийн булгийн боомтын усан сангийн барилга бүтээцийн ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувьтай байна. Экологийн бүтээмж компани нь 2010 онд байгуулагдан Г.Индра гэх захиралтай гэж Улсын бүртгэлд бүртгүүлжээ.

-108 САЯЫГ ТООСЖИЛТЫГ БАГАСГАХАД ЗАРЦУУЛСАН Ч ҮР ДҮНГЭЭ ӨГӨӨГҮЙ -

Цаашлаад

  • 2021 онд 58.3 сая төгрөгөөр уурхайн агаарын чанарыг хянах зорилгоор Тоос хэмжилтийн төхөөрөмж худалдан авсан боловч 17.9 сая төгрөгийн нэмэлт зардлаар үйлдвэрийн баталгаажилт хийж байгаа шалтгаанаар АШИГЛАЖ ЭХЛЭЭГҮЙ
  • Тоос бууруулах бодис туршихаар 2019-2020 онд Спецпродукт Монгол ХХК-тай 50.0 сая төгрөгийн дүнтэй гэрээ байгуулсан боловч үр дүнгүй, мөн 2022 онд хийсэн туршилтын ажил үр дүнгүй болсон
  • БОМТ-ний дагуу 350.0 сая төгрөгийн өртөгтэй ойн зурвас бүс бий болгох зорилгоор хийсэн Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын 4784 ширхэг суулгац, мод үржүүлгийн талбайд суулгасан боловч арчилгаа тордолт хангалтгүй, ургалтын хувь муу, зарцуулсан хөрөнгө үргүйдэх магадлалтай
  • Уурхайн талбайд нийт 15 шимт хөрсний овоолго бий болсон бөгөөд арчилгаа тордолт, хөрсийг хамгаалах, хадгалах ажлыг бүрэн хийгээгүй байна  

Тиймээс цаашид байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр зарцуулах хөрөнгийг үр ашигтай төлөвлөх, арвилан хэмнэлттэй байх зарчмыг баримтлан, хэрэгжилтийг бүрэн хангуулах, бодитой тайлагнахад анхаарч, үр нөлөөг тооцдог байх нь зүйтэй гэдэг дүгнэлтийг Үндэсний аудитын газраас гаргаснаа тайланд дурджээ.