Зэвсэгт хүчний 400 гаруй цэрэг малчдад тусалж байна

Зэвсэгт хүчний 400 гаруй цэрэг малчдад тусалж байна

Хаваржилт хүндэрсэн 17 аймгийн 62 суманд Зэвсэгт хүчний 27 ангийн 400 гаруй цэргийн алба хаагч, туулах чадвар сайтай 111 нэгж техниктэйгээр хуулиар хүлээсэн тайван цагийн үүргээ амжилттай гүйцэтгэж байна.

Цэргийн алба хаагчдын зарим хэсэг нь малчдад өвс тэжээл хүргэж, зам даваа нээж байгаа. Харин зарим хэсэг нь гамшгийн хор хохирлыг арилгахаар малчны хотонд очиж ажиллаж, дэмжлэг үзүүлж байна.