"Их Монгол Засахуй Ухаан Нам үүсгэн байгуулсныг бүртгүүлэх хүсэлт ирүүлсэн" талаар УДШ-ээс мэдээлжээ

"Их Монгол Засахуй Ухаан Нам үүсгэн байгуулсныг бүртгүүлэх хүсэлт ирүүлсэн" талаар УДШ-ээс мэдээлжээ

Иргэн Б.Ганзоригоос Улсын дээд шүүхэд 2023 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр өргөдөл ирүүллээ. Уг өргөдөл нь “Их Монгол Засахуй Ухаан Нам (ИМЗУН) үүсгэн байгуулсныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх” агуулгатай байна гэж Улсын дээд шүүх /УДШ/-ээс мэдээллээ.