Маргааш механик тээврийн сургууль болон Хөсөг трейдийн уулзварын замын хөдөлгөөн, зохион байгуулалтад өөрчлөлт орно

Маргааш механик тээврийн сургууль болон Хөсөг трейдийн уулзварын замын хөдөлгөөн, зохион байгуулалтад өөрчлөлт орно

2023 оны гуравдугаар сарын 29-ний 06:00 цагаас эхлэн Механик тээврийн сургууль болон Хөсөг трейдийн уулзварын хөдөлгөөн зохион байгуулалтад дараах байдлаар өөрчлөлт орно.

Тухайн хөдөлгөөн зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулснаар: Механик тээврийн сургуулийн уулзварын тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх чадвар 26.9%-иар Хөсөг трейдийн уулзварын тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх чадвар 41.6%-иар сайжирна гэсэн тооцоо судалгаа гарсан байна.