Орон нутгийн сонгууль ирцийн босгогүй явагдана

Орон нутгийн сонгууль ирцийн босгогүй явагдана

2008 оны орон нутгийн сонгуулиар нийслэлд тэр чигээрээ ирц хүрээгүй гэсэн шалтгаанаар дахин санал хураалт явуулж байсан. Дахин санал хураалт явуулахад тэр үеийн ханшаар гурван тэрбум төгрөгийн зардал гарч байжээ. Мөн 2012,2016 оны сонгуулиар ирц хүрээгүй. Тэгвэл энэ жилийн орон нутгийн сонгууль ирцийн босгогүй явагдана. Олон улсын жишгээр сонгуулийг ирцийн босгогүй явуулбал эсрэгээрээ ирц өндөр байдаг аж. Нөгөө талаар ирцийн асуудлаар дахин санал хураалт явуулахгүй тул улсын хөрөнгө мөнгийг ч хэмнэх давуу талтай хэмээн эрх баригчид үзэж байна.